Ceovit

+38 044 451 56 27 +38 045 944 99 99 info@zeolit.com.ua

ЦЕОВІТ АнтиСтрес — запобігати а не лікувати наслідки

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНУ ДРУКОВАНУ ВЕРСIЮ СТАТТI

ЦЕОВІТ АнтиСтрес — унікальна формула оптимально збалансованого комплексу хелатованих елементів живлення, взаємодоповнених стимуляторів росту, фітогормонів, органічних та амінокислот з мікробними полісахаридами, яка забезпечує найкращий гормональний баланс рослин.

 В умовах стресу рослинам необхідна швидка допомога — ЦЕОВІТ АнтиСтрес, тільки він постачає всі “ліки”, необхідні для найшвидшого запуску адаптаційного антистресового механізму.

ЦЕОВІТ АнтиСтрес призначений:

- для запобігання чи зняття абіотичних стресів, викликаних несприятливими (природними) зовнішніми факторами, та біотичних стресів, які пов’язані з використанням засобів захисту рослин;

- для забезпечення гармонійного розвитку та плодоношення культур.

 СТРЕС В ЖИТТІ РОСЛИНИ

Стрес — це загальна неспецифічна реакція рослин на вплив несприятливих зовнішніх факторів, яка викликає перебудову організму з метою активації захисних сил; в цей час  рослини лише використовують накопиченні в клітинах речовини, а не поповнюють їх запаси.

 Щоразу впродовж вегетаційного періоду, коли рослини зазнають стресу, особливо під час уразливих критичних фаз розвитку, генетичний потенціал рослин (максимально можлива врожайність) знижується на 10-15%, а в деяких випадках — на 30-40%. При багаторазових стресах впродовж вегетації втрати врожаю можуть досягати 65-75%.

 Різні види стресу діють на клітини неоднаково і викликають, в тому числі: - дезінтеграцію і зміну клітин мембран;

    - збільшення кількості шкідливих окислювальних агентів;

    - погіршення нормального функціонування білків.

Кінцевим результатом такого впливу практично завжди є гормональний дисбаланс — рівні гормонів росту (ауксину і цитокініну) сильно знижуються, а гормонів стресу (етилену і абсцизової кислоти) значно збільшуються.

 Унаслідок стресів, без допомоги людини рослини реалізують свій генетичний потенціал лише на 25-35%.

 Виживання та збереження життєвого потенціалу рослин за екстремальних умов визначається їх здатністю швидко реагувати на різні стресові виклики, активувати ефективні захисні реакції та пристосовуватися до нових умов.

Ключовими регуляторними компонентами захисних і адаптаційних механізмів рослин є гормони, які здатні індукувати стійкість організмів до широкого спектра стресових чинників.

 Попередження стресу в критичних фазах розвитку рослин забезпечує реалізацію їх генетичного потенціалу

 «Проростання насінини для рослини, як і народження для людини — це стрес».

Рослина втрачає свій генетичний потенціал кожного дня з моменту сходів насіння.

 НОВА СИСТЕМА ПОГЛЯДІВ ТА ПРИОРІТЕТІВ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР

 ОСНОВНІ ВИДИ ГОРМОНІВ

Гормони управляють усіма біохімічними процесами. Вони визначають, які продукти (речовини) необхідно виробляти, їх кількість та напрямки переміщення (які частини будуть рости — коріння, пагони чи плоди). Визначають який напрямок розвитку має бути на даний час, вегетативний чи генеративний, в залежності від співвідношення видів гормонів.

До фітогормонів належать гормони росту:

Цитокінін — гормон-відправник, котрий дає сигнал гормональним явищам, що контролюють ділення та диференціацію клітин. Він утворюється в точках росту коренів, підсилює ріст вегетативної частини рослин, подовжує життєздатність (молодість) рослин;

Ауксин — гормон-активатор ділення нових клітин, дає напрямок руху елементам живлення в рослині. Ауксин виробляється в точках росту пагонів та стимулює розвиток коренів чи плодів;

Гіберелінова кислота — гормон-регулятор розміру клітин,  дозволяє клітинам рости в довжину.

 Та гормони стресу:

Етилен — гормон старості, котрий регулює рух гормонів, підсилює активність кожного гормону, який домінує в клітинах, стимулює цвітіння та дозрівання плодів, при дії стресових факторів сприяє зкиданню бобів та квіток, завершенню вегетативного росту, прискоренню дозрівання, зниженню урожайності та якості насіння.

Абсцизова кислота відповідає за дозрівання клітин росту.

Коли рослина піддається стресу, крихкий баланс гормонів руйнується. Цей дисбаланс впливає на здатність рослини виробляти продукти фотосинтезу в більшій мірі, ніж дисбаланс поживних речовин, що виник через стрес.

Мінеральні елементи потрібні рослині як для виробництва фітогормонів, так і для забезпечення всіх фізіологічних потреб у розвитку.

Поживні речовини: фосфор (P), калій (K), цинк (Zn), марганець (Mn), бор (B) і кальцій (Ca) - беруть участь у виробництві Ауксинів;

Поживні елементи азот (N) і волога — беруть участь у виробництві Гіберелінової кислоти  і Цитокініну;

Поживні речовини : бор (В) і молібден (Мо) беруть участь у виробництві Абсцизової кислоти.

 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЦЕОВІТ АНТИСТРЕС

 ВИКОРИСТАННЯ З ГЕРБІЦИДАМИ

 Головною відмінністю дії комплексу ЦЕОВІТ АнтиСтрес є неймовірна можливість протягом двох годин, миттєво, транспортування та засвоєння робочого розчину рослинами замість його довгострокового утримання  на поверхні листків протягом 10-15 днів за допомогою  традиційних ад’ювантів.

Тривале утримання складників гербіциду на поверхні листа затримує дихання та погіршує фотосинтез, що призводить до додаткового стресу  рослин, який можливо порівняти з токсичною дією гербіциду.

Таке утримання є корисним для знищення бур’янів, але надзвичайно шкідливе для промислових посівів, проте воно з надлишком компенсується комплексом ЦЕОВІТ АнтиСтрес.

 I — спільне використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес з гербіцидами стимулює вегетаційний розвиток рослин при покращенні ефективності використання гербіцидів на 30-40%.

II — внесення ЦЕОВІТ АнтиСтрес на протязі 3-4 днів після обробки стресових культур гарантує інтенсивний розвиток рослин.

III, IV — традиційне використання гербіцидів з різними нормами внесення, так чи інакше, веде до стресового блокування рослин на 10-15 днів в так званій “гербіцидній ямі”.

 Рівномірний розподіл робочого розчину та додаткова реакція рослин на моментальний стрес прискорюють в три рази швидкість дії гербіциду, при покращенні ефективності використання діючої речовини на 30-40%.

Поживні речовини зі складу ЦЕОВІТ АнтиСтрес крім активного транспортування забезпечують живленням мікрофлору ґрунту  для нейтралізації ґрунтових  патогенів  з підсиленням опорної здатності її від стресів.

 Аналогічні процеси дуже корисні й при сумісному використанні ґрунтових гербіцидів та ЦЕОВІТ АнтиСтрес для стабілізації стресових випадків на ґрунтовій біофабриці.

Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біологічно активних речовин в розширеному в 1,5 рази діапазоні температур      (+8...30°С проти +18...24°С)

Використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес попереджує гербіцидний стрес  рослин при спільному використанні, з підвищенням ефективності використання гербіцидів на 30-40%.

 ВИКОРИСТАННЯ З ІНСЕКТИЦИДАМИ

 ЦЕОВІТ АнтиСтрес — це перший комплекс, який на 65-70% перешкоджає розмноженню популяцій шкідників на посівах і сприяє системній дії контактних піретроїдів.

При спільному використанні із ЗЗР забезпечує практично повне — на 98 % - знищення шкідників, виконуючи при цьому головну місію — забезпечення стійкості рослин до стресів.

 Ефект підмоклого листа

Всі рекомендовані норми використання  ЦЕОВІТ АнтиСтрес корисні для рослин, але за умов високих концентрацій він токсичний для шкідників типу колорадського жука та його яйцекладок.

 Порядок знешкодження шкідників проходить в три етапи

Етап №1. Після проведення обприскування й засвоєння робочого розчину на листках залишається специфічний запах, який відлякує жуків.

Етап №2. Швидке транспортування рівномірно розподіляє складові ЦЕОВІТ АнтиСтрес по всій площі рослин і прискорює проходження всіх фізіологічних процесів. Це сприяє потовщенню стінок клітин, які стають непридатними для живлення колорадського жука, як і в сформованих рослинах.

В подальшому колорадський жук відсутній на оброблених листках; його присутність  можлива лише на новому молодому поколінні листків.

Етап №3. Рівномірний розподіл ЦЕОВІТ АнтиСтрес зволожує нижню поверхню листків, де знаходяться відкладені яйця шкідника. Надлишкова волога розчиняє клейковину, яка утримує яйцекладки на листках, і сприяє опаданню яйцекладок.

Залишившись без живлення  личинки гинуть.

Є чимала група шкідників, таких як білокрилка, баштанна попелиця та ін., які поселяються в захисному слизі, котрий вони виробляють у достатній кількості для поширення і захисту своїх популяцій.

 Складові ЦЕОВІТ АнтиСтрес наскрізь пронизують слизові утворення і порушують їх зв'язки з листям. “Роздягнені” шкідники та їх потомство, завдяки активному впливу ЦЕОВІТ АнтиСтрес, знищуються на 70-80%.

 При повторному обприскуванні, через 7-10 днів, змиваються залишки слизу та шкідників. При бажанні знищити шкідників за одну обробку, достатньо в робочий розчин ЦЕОВІТ АнтиСтрес додати мінімальну кількість будь-якого інсектициду.

 ВИКОРИСТАННЯ З ФУНГІЦИДАМИ

 ЦЕОВІТ АнтиСтрес завдяки високій концентрації мікроелементів володіє фунгіцидними властивостями і  при самостійному використанні підвищує стійкість до захворювань на 30-50%, що дозволяє запобігти виникненню стресових обставин. 

ЦЕОВІТ АнтиСтрес очищує поверхню листків від плісняви та грибків з послідуючим покриттям на певний період біополімерною плівкою, що локалізує місця ураження з рубцюванням точок дотику і запобігає поширенню захворювань по рослині.

При спільному використанні ЦЕОВІТ АнтиСтрес та фунгіцидів, завдяки їх сумісній дії, зростає стійкість до захворювань і ефективність використання ЗЗР в 1,5-2 рази, при одночасному збільшенні на 20-30% кількості та якості врожаю.

 I — спільне використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес та Цеовіт Хелат Міді  попереджує захворювання рослин в діапазоні температур повітря +8-10 °С, тобто на 3-5 тижнів раніше від інших фунгіцидів, використання яких можливе лише за середньодобових температур не менше + 12 °С.

III — спільне використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес та ЗЗР підвищує стійкість рослин до захворювань та гарантує їх здоровий розвиток.  

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОВІТ АНТИСТРЕС

 ЦЕОВІТ АнтиСтрес слід застосовувати у всіх випадках для попередження та ліквідації стресу рослин, при застосуванні засобів захисту рослин в якості сильного антидепресанта і оптимально збалансованого комплексу живлення для підвищення врожайності і якості продукції.

 Рекомендовані норми застосування ЦЕОВІТ АнтиСтрес на гектар:

-           1 л/га – замість традиційних ад’ювантів для стимулювання живлення рослин на ранніх етапах їх розвитку, з метою попередження стресів та покращення на 30-40 % ефективності дії гербіцидів;

-           1,5 л/га – для забезпечення мікроелементами живлення рослин з одночасним підвищенням їх стійкості до стресових ситуацій;

-           2 л/га – для зняття наслідків несприятливих умов і стресових ситуацій, а також для посилення захисних властивостей і ефективності споживання азоту.

Необхідно пам’ятати, що:

-           при знаходженні рослин в стресовому стані більше 7 діб  стан посівів покращує додаткове внесення ЦЕОВІТ Мульті чи ЦЕОВІТ Зав’язь Плюс;

-           При прояві нестачі хоча б  однієї із складових живлення (кофакторів гормонів) необхідно додатково вносити  комплекси ЦЕОВІТ серії Макро чи Моно.

ЦЕОВІТ АнтиСтрес сумісний з більшістю ЗЗР, однак перед використанням необхідно проводити тест на сумісність з ними.

 ПЕРЕВАГИ ЦЕОВІТ АнтиСтрес ПЕРЕД ТРАДИЦІЙНИМИ АНАЛОГАМИ

 ЦЕОВІТ АнтиСтрес окрім головного призначення – запобігання, підвищення спротиву та ліквідація наслідків стресів – при спільному використанні із ЗЗР підвищує, мінімум на 30-50%, ефективність їх дії, в тому числі: інсектицидів – на 65-75%, фунгіцидів – на 35-45%.

Спільне використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес із засобами захисту рослин гарантує майже 100% знищення шкідників і ліквідацію захворювань, при одночасному скороченні витрат ЗЗР на 30-40%.

ЦЕОВІТ АнтиСтрес:

-           підвищує адаптивні можливості рослин до несприятливих зовнішніх факторів, в тому числі, посухи, заморозків і т.д.;

-           зменшує в 2 рази випаровування вологи з рослин з-за «парасолькового» впливу активної біополімерної плівки полісахаридів, які є складовими ЦЕОВІТ АнтиСтрес; останні також сприяють рівномірному розподілу ЦЕОВІТ АнтиСтрес по рослині;

-           підвищує природну стійкість рослин до захворювань внаслідок стимулювання імунної системи;

-           знімає стресовий стан і відновлює вегетативний розвиток рослин на 3-4 день після внесення;

-           забезпечує збалансоване живлення та гармонійний гормональний розвиток рослин навіть в екстремальних умовах, коли не діють традиційні засоби та методи;

-           сприяє досягненню генетичного потенціалу рослин завдяки запобіганню і зменшенню впливу стресових обставин.

 Слід зазначити, що всі комплекси ЦЕОВІТ підсилюють дію один одного, стимулюють проходження всіх біологічних процесів, характерних для кожного з періодів розвитку рослин.

Збалансоване живлення через листя є ключовим фактором активного управління всіма фізіологічними процесами рослин, прискореного  розвитку і швидкої адаптації до стресових факторів внаслідок інтенсивного постачання поживних речовин з кореневої системи до листя і з листя – до кореневої системи, що забезпечує постійне омолодження павутинної кореневої системи.

 СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗУСТРІЧНИМИ ПОТОКАМИ ПРОДУКТІВ БІОФАБРИКИ ЛИСТЯ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ

 Для отримання високих урожаїв необхідно підтримувати рух поживних речовин від верхівки рослини до низу, а не знизу до верху.

Зв’язок між кореневою та вегетаційною системами забезпечується фітогормонами.

 Живлення з листків транспортується вниз для забезпечення постійного оновлення та наростання кореневої системи, що, в свою чергу, збільшує можливості постачання елементів живлення з ґрунту в листя.

 Корінь — це листя, розташоване в грунті, а листя — це корінь, розташований у повітрі  

 Амінний азот – Більш енергетично ефективна форма азоту для контролю росту пагонів і підвищення вмісту цукру.

Нітратний азот- Запускає синтез цитокініну кореневими кінчиками для стимулювання росту клітин і пагонів.

Фосфор- Регулює гормони для здорового росту коренів, приймає участь в перенесенні енергії, руху цукрів, підвищенні стійкості до захворювань.

Калій- Регулює транспорт цукру, споживання води і синтез гормонів для росту клітин.

Кальцій- Структурний компонент клітинних стінок, стимулює гормональний каскад реакцій і регуляцію руху ауксина, підвищує стійкість до захворювань і збільшує рух цукрів до плодоносних частин рослини.

Магній- Структурний компонент хлорофілу, кофактор синтезу багатьох ферментів, просуває поживні речовини до коренів і цукор від листя, підтримує і підсилює гормональну активність.

Мідь- Структурний компонент рецептора етилену, необхідний для адекватної реакції рослини на етилен. Відіграє важливу роль в підтримці гормонального балансу при визріванні і послідовному перетворенні азоту в амінокислоти і білки.

Бор- Підсилює міцність клітинних стінок, знижує окисну деструкцію ауксина, тим самим збільшує рівень і вплив ауксину, в тому числі збільшує рух цукру до  плодоносних частин рослин.

Марганець- Приймає участь у використанні енергії, переміщенні фотосинтетичних  електронів, метаболізмі азоту і ауксину.

Цинк- Необхідний для синтезу ауксину, генетичної експресії, цілісності клітинної мембрани, трансферу енергії.

Молібден- Кофактор для ферментів, які беруть участь в біосинтезі ауксина і АБК; має антиоксидантні властивості.

Кобальт- Знижує вироблення етилену за допомогою запобігання зв'язування необхідних компонентів в біосинтетичні ферменти етилену.

 ЦЕОВІТ АнтиСтрес — забезпечуючи базовим живленням, додатковою енергією, управляючи фітогормонами, та балансом потреб рослин на всіх етапах розвитку разом з іншими комплексами ЦЕОВІТ, реально відкриває можливості отримання генетично запланованого урожаю.    

 УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ — ЦЕ ШЛЯХ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ УРОЖАЮ

 Використання ЦЕОВІТ АнтиСтрес разом з іншими комплексами ЦЕОВІТ, у відповідності з потребами кожної з фаз розвитку, забезпечує рослини збалансованим живленням макро- та мікроелементами, регулює співвідношення фітогормонів, прискорює розвиток рослин, запобігає впливу абіотичних та біотичних стресів, що вперше відкриває можливості розкриття генетичного потенціалу рослин і отримання максимально можливих урожаїв.

Головною метою впровадження комплексів ЦЕОВІТ є досягнення агрономічної стійкості – забезпечення високих урожаїв в несприятливих зовнішніх умовах завдяки наступним факторам:

— органічні кислоти забезпечують часткове очищення поверхні листків від грибкових утворень та пом’якшують воскове покриття, що покращує доступність робочого розчину до рослини;

— активна біополімерна плівка полісахаридів рівномірно розподіляє складові розчину по поверхні листків, що покращує його засвоєння, з однієї сторони, та подібно парасольці захищає рослину від несприятливих факторів, з іншого боку;

— присутність поживних речовин в хелатній формі забезпечує  швидке транспортування складових робочого розчину  по всій рослині вже  протягом 2-3 годин;

— підвищення концентрації розчинених речовин  приводить до зростання осмотичного тиску в рослині і, як наслідок, у 2 рази зменшує випаровування вологи при спеці і отримання  пошкоджень при заморозках;

 — внесення додаткової кількості проліну, як осмотично активної речовини, що сприяє утриманню води в клітинах;

—  введення додаткової кількості гормонів росту  - ауксинів, цитокінінів, гіберелінів та промотора біо- синтезу ендогенних фітогормонів власного виробниц- тва, який регулює гормональний баланс рослини на кожній з фаз розвитку – приводить до зменшення вмісту гормонів стресу та старіння – абсцизової кислоти та етилену – і підвищує антистресовий статут рослини;

— сприяння активній адаптації рослин до затяжних стресів, яка формує захисні механізми виживання з обов’язковою індукцією синтезу нових білків, що забезпечують захист  клітин та проходження метаболізму  в раніше непридатних до життя умовах.

Майже всі рослини відповідають на дію будь-якого стресора активізацією окремих груп генів та синтезу ними захисних білків; наприклад, підвищення температури викликає синтез білків, що захищають від теплового шоку.


Вернуться назад


Читайте также

 • РКД ЦЕОВІТ - максимально ефективна і швидка допомога весняним посівам

  2016. №3-Березень. І хоча як співається у відомій пісні: «У природи немає поганої погоди», для аграрія щороку кліматичних сюрпризів хоч греблю гати. А цьогорічна весна взагалі обіцяє бути складною...
 • Були першими—залишаємося найкращими

  В умовах тотального зростання цін на агрозасоби, Цеоліт пропонує ефективно економити: зменшивши затрати, не знизити врожайність, а навпаки – підвищити її
 • Управління Живленням Ріпака

  Осінь формує можливий урожай ріпаку. Від кількості листків і розміру кореневої шийки пропорційно залежить максимально можливий урожай ріпаку влітку.
 • Мульча із соломи – вдалий старт для врожаю ріпаку

  Якщо ви плануєте виростити гарний урожай ріпаку на полі, куди вже спрямували свої комбайни, тоді ці поради саме для вас.
 • РІПАКИ Кличківської статури

  Вплив комплексу мікродобрив Цеовіт в екстремальних умовах
 • Кукурудза — Цариця полів

  Особливості отримання високих врожаїв кукурудзи на зерно в екстремальних умовах при використанні рідких комплексних добрив фірми «Цеоліт»
 • Три важливих підживлення

  Весняні уроки останніх років свідчать про різкі перепади погодних умов, при яких незбалансоване азотне живлення не тільки малоефективне, але навіть шкідливе.
 • Цеовіт Екосолома – сучасний комплекс хелатів мікроелементів

  Внаслідок незбалансованого застосування мінеральних добрив, відсутності добрив органічних та спалювання соломи на полях відбулися істотні змін у структурі ґрунтового покриву.
 • Екстремальні умови підтвердили: «Цеовіт» реально ефективний!

  Ще на початку року компанія «Цеоліт» звертала увагу аграріїв на те, що аномальні погодні умови загрожують майбутньому збіжжю; давала низку рекомендацій щодо підтримки кволих рослин та правильного формування найбільш важливих елементів урожаю.
 • ЦЕОВІТ: три в одному

  За законом комплексної дії два, три і більше факторів хімізації разом діють набагато ефективніше, ніж кожен окремо
 • Весняні проблеми зернових культур

  Аномальна осіння посуха поставила під загрозу урожай озимих 2012 року. Лунають навіть прогнози, що збіжжя може бути рекордно низьким, озимі культури увійшли в зиму в дуже слабкому стані. Щоправда, довга тепла осінь дещо виправила ситуацію .....
 • Нова роль позакореневого підживлення

  Про загрозу посівам озимини нині не говорить хіба що лінивий. Ще сніг не зійшов, а вже давно на найвищих рівнях озвучені цифри майбутніх пересівів. Якою буде реальна ситуація дізнаємось зовсім скоро, як тільки вийдемо в поле.....