Ceovit

+38 044 451 56 27 +38 045 944 99 99 info@zeolit.com.ua

ЦЕОВИТ NPS-1

Цеовіт NPS-1 + гумати — рідкий комплекс макро добрив (далі РКД) для забезпечення потреб рослин в азоті, фосфорі та сірці, з додатком гумінових та фолієвих кислот для кращого їх засвоєння.

Цеовіт РКД призначений для розширення можливостей дробного живлення рослин з кращою доступністю на всіх етапах їх розвитку, при зростанні коефіцієнта їх використання до 50-60% при основному та прикореневому живленні та 85-95% при позакореневому.

Ефективність добрив зростає при кращому балансуванні потреб на кожному етапі розвитку рослин з додатком ЦЕОВІТ Мікро та Моно. При сумісному використанні РКД разом з засобами захисту підвищує ефективність використання при знятті стресу на рослині.

Поглинання рослинами форм азоту

Поглинання рослинами форм азоту

Агробіологічні переваги даного РКД перед іншими  добривами з азотом обумовлені наявністю в їх складі всіх трьох форм азоту: 

амідної (NН2-), амонійної (NН4+) і нітратної (NО3-), а фосфор та калій представлені в найбільш доступній формі з ортофосфорної кислоти та органічного калію;

- нітратний азот – забезпечує миттєву дію;

- амонійний азот – в процесі нітрифікації переходить в нітратну форму що збільшує тривалість  засвоєння азоту;

Терміни засвоєння азоту  Динаміка споживання азоту рослинами сої

Амідна форма азоту (NН2-) легко проникає в рослину через листкову поверхню (позакоренево). Для проникнення через корінь їй потрібно більше часу, тому що вона повинна спочатку перетворитися в амонійну, а потім в нітратну, які добре поглинаються кореневою системою.

Цей процес лімітується наявністю в ґрунті уробактерій і температурою. Температура навколишнього середовища також на-пряму впливає на швидкість проходження перетворень форм азоту, з участю ґрунтових мікроорганізмів. Таким чином, при внесенні до ґрунту добрив, які мають різні форми азоту ми отримуємо пролонгуючий ефект їх засвоєння.

Фосфор в добриві представлений в найбільш доступній формі з ортофосфорної кислоти. Існує тісний зв'язок між азотним і фосфорним живленням. При нестачі фосфору в тканині рослини накопичується нітратний азот і вповільнюється синтез білків. У молодому віці рослини особливо чутливі до нестачі фосфору, коли їх коренева система слаборозвинена й має низьку поглинаючу здатність. У той же час фосфор поліпшує розвиток кореневої системи на початку вегетації (роль локального добрива). Велике значення має достатнє забезпечення рослин фосфором у період формування репродуктивних органів. Його нестача у цей період затримує дозрівання рослин, знижує врожай і його якість. Фосфор регулює інтенсивність біохімічних процесів у рослинах а також: •прискорює формування кореневої системи; вона сильніше галузиться і глибше проникає в грунт; •сприяє більш економічному витрачанню води рослинами, що підвищує їх посухостійкість; •стимулює процеси запліднення квіток, зав'язування, формування і дозрівання насіння; •прискорює дозрівання, підвищує накопичення сухої речовини в насінні; •збільшує опорну здатність рослин до хвороб. Недолік фосфору чітко проявляється на процесах росту й розвитку рослин і на їхньому зовнішньому вигляді: припиняється ріст стебел і листків, може призвести до затримки дозрівання і поганого розвитку бобів і насіння, знижуючи продуктивність на 20-30%.

Состав

Компонент% от массыг/л
N 280
P2O5 60
SO3 100

рекомендации

 • Температура воды для приготовления рабочего раствора должна быть равной температуре окружающей среды (запрещено выполнять обработку холодной водой, набранной непосредственно из колодца или скважины - термический шок для растений гарантированный)
 • Внекорневая подкормка, огородные и садовых культур лучше всего выполнять рано утром или поздно вечером - категорически запрещено ее выполнять днем при палящем солнце или витрянний погоде. Вечерняя или утренняя роса в коем случае на эффективность подкормки не повлияет

СМЕШИВАНИЕ

Скачать таблицу смешивания жидких комплексных удобрений

меры безопасности

 • Препарат нетоксичен для людей и пчел
 • При работе с удобрениями следует соблюдать санитарные и гигиенические правила
 • Держать в недоступном для детей месте
 • При попадании внутрь - вызвать рвоту, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
 • В случае разлива - смыть водой
 • Срок годности удобрения 24 месяца

порядок приготовления раствора

 • Резервуар опрыскивателя наполнить на 2 / 3 объема водой, добавить необходимое количество карбамида, включить мешалку
 • Добавить по очереди Цеовит Макро затем Цеовит Микро, и препараты защиты растений (если они предусмотрены и рекомендованы, после предварительного смешивания и опробования)
 • ополнить резервуар водой до полного объема и приступить к опрыскивания
 • Опрыскивание проводить утром или вечером при температуре 10-25 С
 • Хранить и транспортировать удобрения при температуре 5-35 С
 • Допускается небольшое выпадение осадка